Рейтинги та реєстри, які формуються Центром ІТКТ

Центром ІТКТ формуються:

Метою формування цих рейтингів є оцінювання результатів діяльності факультетів (інститутів), кафедр та викладачів університету, визначення їх пріоритетів за певними критеріями, встановлення інтегральних рейтингів факультетів (інститутів), кафедр і викладачів.

Рейтингова система оцінювання діяльності дає змогу:

  • своєчасно одержувати інформацію про підготовку фахівців і рівень досягнень, зокрема щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
  • забезпечити інформацією про стан та динаміку розвитку факультетів (інститутів), їх позиціонування на ринку освітніх послуг та ринку праці;
  • інформувати науково-педагогічний та студентський колективи університету, адміністрацію про ефективність та результативність роботи;
  • своєчасно виявляти проблеми і недоліки в роботі факультетів і оперативно реагувати на них;
  • керівництву університету приймати адекватні управлінські рішення щодо вдосконалення системи управління вищим навчальним закладом.

На підставі рейтингу кожен факультет (інститут) має можливість оцінити своє місце в системі університету, проаналізувати власні сильні та слабкі сторони, скорегувати стратегію сталого розвитку так, щоб наблизитися до значення коефіцієнтів пріоритетності системи.

Кiлькiсть переглядiв: 381